vi har 35 ÅRS ERFARENHET

Integritetspolicy

Vår webbplatsadress är: https://www.nackagolvjour.com

Integritetspolicy

Vi på Nacka Golvjour Bygg och Inredning AB är ansvariga för de personuppgifter Du lämnar till oss, och vi värnar om Din integritet och gör allt vi kan för att uppfylla kraven enligt dataskyddsförordningen, GDPR.

Vi registrerar bara de uppgifter som du lämnar till oss och som behövs för att fullgöra våra avtal så som leverantörsavtal, kundavtal, offerter, etc.

Uppgifterna består av namn, telefonnummer, e-postadress och adress. I de fall kunden önskar göra ROT-avdrag registrerar vi de uppgifter som Skatteverket kräver av oss, exempelvis personnummer och fastighetsbeteckning.

Uppgifterna samlas in för att kunna utföra uppdraget på rätt adress, kommunikation angående avtalet, utföra och ta emot betalningar m.m.

I de fall vi anlitar underleverantörer för att utföra delar av vårt uppdrag lämnar vi de uppgifter vidare som är nödvändiga för kontakten Er emellan. Det kan röra sig om namn, telefonnummer samt arbetsplatsens adress.

Vi kan göra viss information tillgänglig för våra samarbetspartner, som tillhandahåller tjänster och produkter i samarbete med oss, till exempel som hjälper Nacka Golvjour Bygg och Inredning AB inom marknadsföring. Allmänna uppgifter kan dock delas vidare till utomstående parter för marknadsföring, i annonssyfte eller andra ändamål

Våra order och ekonomisystem hanterar personuppgifter och agerar då personuppgiftsbiträde åt Nacka Golvjour Bygg och Inredning AB (personuppgiftsansvarig).

Uppgifterna sparas minst så länge som gällande lagstiftning kräver det. Om du som avtalspartner vill, så kan vi därefter radera dina uppgifter genom att meddela oss detta.
Du som ingått avtal med oss har rätt att begära utdrag ur våra register, samt rättelse av ev. felaktiga uppgifter.

I händelse av att vår webbplats innehåller länkar till tredje parts webbplatser, hemsidor, eller material publicerat hos tredje part, är dessa länkar endast för informationssyfte. Eftersom Företaget saknar kontroll över innehållet på dessa webbplatser eller dess material ansvarar vi därför inte för dess innehåll. Företaget ansvarar inte heller för skador eller förluster som skulle kunna uppstå vid användning av dessa länkar.

Vid frågor vänligen kontakta oss på: info@nackagolvjour.com

photo-1536238187740-bfc4ba690aeb.jpeg    Golvläggare med lång erfarenhet

    Kontakta oss för en kostnadsfri offert.

    Vår golvjour finns tillgänglig dygnet runt.

    Follow, Share, Pin Us

    Rulla till toppen