0852705516

MILJÖ

Nacka Golvjour Bygg och Inredning AB vision är att vara Stockholms hållbara samhällsbyggare. Som bygg- och anläggningsföretag är vi med och bygger framtidens hållbara samhälle, ett samhälle som är såväl miljömässigt, socialt som ekonomiskt hållbart. Vi arbetar kontinuerligt med miljö- och energifrågor för att företaget ska bygga resurssnålt och ha klimatsmarta lösningar som ligger i framkant av utvecklingen. Det Nacka Golvjour Bygg och Inredning AB gör ska vara hållbart genom hela livscykeln! Det vi åstadkommer i våra projekt har stor betydelse både för dagens samhälle och kommande generationer. Vår ambition är därför att minimera påverkan på miljön och vi arbetar på en rad olika sätt för att nå detta mål. Bland annat genom att satsa på innovativ tekniklösning. Allt miljöarbete i Nacka Golvjour Bygg och Inredning AB bygger på kunskap och sker i förtroendefull samverkan med våra medarbetare, kunder och leverantörer.

Nacka Golvjour sätter alltid kunden och miljön i första hand.


Scroll to Top