Om oss

Vi är ett byggföretag i Stockholm som fokuserar på Snickeri, Måleri och Golv.

Vi har lång erfarenhet av byggbranschen och vet vad som krävs att få nöjda kunder. Vi har under åren byggt upp ett stort nätverk av kunder och samarbetspartners i hela Storstockholmsregionen.

Vi växer för varje år och följer med utvecklingen gällande nya tekniker, verktyg och material samtidigt som vi är fast grundade i den gamla hantverkartraditionen.

Här får du hjälp med allt från invändig målning och tapetsering till platsbyggda garderober, altanbygge och golvläggning. Vi har även utbildade elektriker och plattsättare i vår personalstyrka. Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa just dig. Varmt välkommen att kontakta oss för mer information om oss, våra tjänster eller för att få en offert på ett kommande projekt!

Tel: 0852705516
Mail: info@nackagolvjour.com

VÅR KVALITETSPOLICY


Vi skall alltid uppfylla eller överträffa kundens krav, behov och förväntningar så att vi därmed bibehåller deras förtroende Detta ska vi uppnå genom att:

 • Bygga långsiktiga och varaktiga relationer med våra kunder genom att uppträda affärsmässigt med god etik och moral
 • Utföra våra uppdrag i rätt tid, till rätt pris och till kundens fulla belåtenhet
 • Varje medarbetare har rätt kompetens, tar ansvar och visar ett engagemang för sin uppgift
 • Utvärdera våra arbetsprocessers effektivitet och därigenom jobba mot ständiga förbättringar
 • Uppfylla alla lagkrav och branschregler som berör vår verksamhet
 • Samverka med branschorganisationerna
 • Utvärdera kvalitetspolicyns fortsatta lämplighet vid ledningens genomgångar
 • Göra vår kvalitetspolicy förstådd bland våra medarbetare, samt känd hos våra kunder, leverantörer och andra intressenter

VÅR MILJÖPOLICY


Vi skall uppfattas som ett miljöriktigt företag genom ett aktivt miljöarbete som bidrar till en långsiktig och hållbar utveckling i lokalområdet Detta ska vi uppnå genom att:

 • Minimera våra betydande miljöaspekter och arbeta mot ständiga miljöförbättringar
 • Följa lagkrav och föreskrifter för miljön som berör vår verksamhet
 • Skapa förutsättningar för miljöriktigt genomförande av våra uppdrag
 • Samverka med våra leverantörer för mer miljöanpassade produkter
 • Samverka med branschorganisationerna om normer och metoder för att minska miljöbelastningen
 • Utbilda vår personal i verksamhetsrelaterad miljökunskap så att de därigenom stimuleras till aktiva miljöinsatser
 • Utvärdera miljöpolicyns fortsatta lämplighet vid ledningens genomgångar
 • Göra vår miljöpolicy förstådd bland våra medarbetare samt känd hos våra kunder, leverantörer och andra intressenter

VÅR ARBETSMILJÖPOLICY


Vi skall vara en attraktiv arbetsgivare genom att skapa hög motivation och trygghet samt verka för att förebygga skada och ohälsa i arbetet Detta ska vi uppnå genom att:

 • Bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete enligt tillämpliga krav
 • Identifiera, bedöma och förebygga arbetsmiljörisker i varje verksamhetsdel
 • Varje medarbetare som tilldelas en arbetsmiljöuppgift ges tillräckliga kunskaper
 • Arbetsmiljöfrågorna integreras som en naturlig del i vår verksamhet
 • Bedriva ett aktivt hälso- och friskvårdsarbete samt rehabiliteringsarbete
 • Ha en alkohol- och drogfri arbetsmiljö i vår verksamhet
 • Utvärdera arbetsmiljöpolicyns fortsatta lämplighet vid ledningens genomgångar
 • Göra vår arbetsmiljöpolicy förstådd bland våra medarbetare, samt känd hos våra kunder, leverantörer och andra intressenter

Garanti

• Vi utför hantverk med känsla och kvalité gällande både material och arbeten.
• All vår personal är välutbildade inom byggbranschen och sätter alltid kunden i första hand.
• Fakturan gäller som garantibevis.
• Det enda vi begär är att du noggrant följer våra skötselanvisningar. Garantin gäller nämligen inte vid skador som beror på felaktig skötsel, felaktiga rengöringsmetoder, hack, repor, stötar, olyckshändelser eller liknande.

Integritetspolicy

Vi på Nacka Golvjour Bygg och Inredning AB är ansvariga för de personuppgifter Du lämnar till oss, och vi värnar om Din integritet och gör allt vi kan för att uppfylla kraven enligt dataskyddsförordningen, GDPR.
Vi registrerar bara de uppgifter som du lämnar till oss och som behövs för att fullgöra våra avtal så som leverantörsavtal, kundavtal, offerter, etc.
Uppgifterna består av namn, telefonnummer, e-postadress och adress. I de fall kunden önskar göra ROT-avdrag registrerar vi de uppgifter som Skatteverket kräver av oss, exempelvis personnummer och fastighetsbeteckning.
Uppgifterna samlas in för att kunna utföra uppdraget på rätt adress, kommunikation angående avtalet, utföra och ta emot betalningar m.m.
I de fall vi anlitar underleverantörer för att utföra delar av vårt uppdrag lämnar vi de uppgifter vidare som är nödvändiga för kontakten Er emellan. Det kan röra sig om namn, telefonnummer samt arbetsplatsens adress.
Vi kan göra viss information tillgänglig för våra samarbetspartner, som tillhandahåller tjänster och produkter i samarbete med oss, till exempel som hjälper Nacka Golvjour Bygg och Inredning AB inom marknadsföring.
Allmänna uppgifter kan dock delas vidare till utomstående parter för marknadsföring, i annonssyfte eller andra ändamål Våra order och ekonomisystem hanterar personuppgifter och agerar då personuppgiftsbiträde åt Nacka Golvjour Bygg och Inredning AB (personuppgiftsansvarig).